Γυμνάσιο

Πρόγραμμα σπουδών Γυμνασίου

   Το φροντιστήριο μας παρέχει σε πολύ μικρά τμήματα 3-6 παιδιών διδασκαλία
και κατάλληλη προετοιμασία για όλα τα βασικά μαθήματα.
 
Συγκεκριμένα παρέχεται διδασκαλία στα Μαθηματικά την Νεοελληνική Γλώσσα
στα Αρχαία Ελληνικά.αλλά και την Φυσική και την Χημεία 
 
Δίνεται έμφαση τόσο στην προετοιμασία για το σχολείο
αλλά και στην δημιουργία σωστών βάσεων για το Λύκειο 
 

Το οριστικό πρόγραμμα ταιριάζει απόλυτα στις προτιμήσεις σας αν πραγματοποιηθεί η εγγραφή σας πριν τις 15 Σεπτέμβρη.

  • Νεοελληνική Γλώσσα & Αρχαία 2 (ώρες/εβδομάδα)

  • Μαθηματικά 2 (ώρες/εβδομάδα)

  • Φυσική/Χημεία  1 (ώρες/εβδομάδα)

Σύνολο 5 ώρες την Εβδομάδα.