Ενημέρωση Γονέων

Το φροντιστήριο παρακολουθεί την τακτική ή όχι φοίτηση των μαθητών κι ενημερώνει τηλεφωνικά τους γονείς. Όσον αφορά την επίδοση των μαθητών, οι γονείς παραλαμβάνουν εκτύπωση της καρτέλας σπουδών του όποτε το ζητήσουν . Οι γονείς βέβαια έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται από τους καθηγητές και τη διεύθυνση του φροντιστηρίου όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο το φροντιστήριο καλεί σε ειδική συγκέντρωση τους γονείς και τους κηδεμόνες για να ενημερωθούν για την πρόοδο και τις απουσίες των μαθητών

Είναι δεδομένο πως η συχνή παρουσία των γονέων στο φροντιστήριο για απευθείας ενημέρωση είναι επιβεβλημένη
Γονείς και μαθητές όμως μπορούν και με τον πλέον  σύγχρονο τρόπο να παρακολουθούν την φοίτηση από το σπίτι. Συγκεκριμένα μπορούν με κωδικούς που θα παραλάβουν από την γραμματεία να εισέρχονται στις καρτέλες που διατηρούν ηλεκτρονικά στο φροντιστήριο τα παιδιά μέσω προγράμματος και να βλέπουν βαθμολογίες, απουσίες και σχόλια των καθηγητών τους για την πορεία των παιδιών.
Οι καρτέλες αυτές είναι στην διάθεση των γονέων και των μαθητών οποτεδήποτε τις ζητήσουν αν δεν έχουν πρόσβαση στο internet, ενώ τις παραλαμβάνουν πάντα στις ενημερώσεις γονέων.