Για μαθητές του fropefko

Για μαθητές του fropefko

Επαγγελματικός Προσανατολισμός για εγγεγραμένους μαθητές στο fropefko!!

 

Το Ατομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού αποτελεί μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική διαδικασία η οποία απευθύνεται στους μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου. Προτιμότερο είναι η διαδικασία να γίνει στο τέλος της Α΄Λυκείου ώστε ο μαθητής να μην έχει κάνει οριστικές επιλογές για την κατεύθυνση του. H σύμβουλος μας Κα Κοντοπούλου – Συκά Ευφροσύνη μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις και με τη χρήση test επαγγελματικών ενδιαφερόντων & προσωπικότητας βοηθά τους μαθητές στη διερεύνηση και κατανόηση των επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους. Στο ατομικό πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού, δίνεται έμφαση στο  να αποκτήσουν οι μαθητές και οι γονείς ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις σχολές που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις τους και να εφοδιαστούν με όλα τα απαραίτητα προσόντα ώστε να πετύχουν τον ακαδημαϊκό τους στόχο.

Διαδικασία διεξαγωγής:

Το Ατομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού περιλαμβάνει:

  • Συναντήσεις με την ειδικευμένο σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού
  • Συμπλήρωση ψυχομετρικών εργαλείων (τεστ) επαγγελματικών ενδιαφερόντων της συνεργαζόμενης εταιρείας Οrientum (HORIZON)
  • Συμπληρωματικό ενημερωτικό υλικό (το βιβλίο «ΠΑΜΕ… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ», την αναφορά αποτελεσμάτων των ψυχομετρικών εργαλείων σε έντυπη μορφή, χρήσιμες έρευνες και οποιοδήποτε άλλο ενημερωτικό υλικό χρειαστεί).

Στόχοι του προγράμματος αυτού είναι:

  • να βοηθήσει τους μαθητές να ανακαλύψουν τις κλίσεις και τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα
  • να εξασφαλίσει στους μαθητές έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις σχολές και τα τμήματα που προσφέρονται στη τριτοβάθμια εκπαίδευση (Πανεπιστήμια – Στρατιωτικές & Αστυνομικές Σχολές)
  • να παρουσιάσει στους μαθητές τις επαγγελματικές διεξόδους που προσφέρει κάθε τμήμα
  • να καταστήσει ικανούς τους μαθητές να ιεραρχήσουν τις επιλογές τους ανάλογα με τις επιθυμίες τους και να θέσουν έναν συγκεκριμένο στόχο, τον οποίο θα επιδιώξουν να επιτύχουν μέσα από τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Το Ατομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού απευθύνεται:

  • σε μαθητές, οι οποίοι θέλουν να ανακαλύψουν τις κλίσεις τους, να συζητήσουν τα θέματα που τους απασχολούν και να ολοκληρώσουν την προσωπική τους πληροφόρηση για τις σχολές ώστε να είναι πλέον σε θέση να καταρτίσουν το ατομικό πλάνο εξέλιξής τους
  • σε γονείς, οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους ώστε να κάνουν την κατάλληλη επιλογή σπουδών, αλλά και να ενημερωθούν οι ίδιοι για το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις επαγγελματικές διεξόδους των πανεπιστημιακών τμημάτων.

Εφόσον ο μαθητής είναι εγγεγραμμένος στο φροντιστήριο η παροχή είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!!!