Κανονισμός Λειτουργίας

Δομή των τμημάτων-Πρόγραμμα. Τα τμήματα είναι ολιγομελή. Ο αριθμός των ατόμων θα είναι από 3 έως 6 παιδιά ανά τμήμα. Η συγκρότηση τους γίνεται από την διεύθυνση του φροντιστηρίου, αρχικά με βάση την επίδοση των μαθητών στο σχολείο, τις υπόλοιπες υποχρεώσεις και προτιμήσεις τους και από την κατεύθυνση που έχουν ακολουθήσει. Το πρόγραμμα θα δίνεται από την διεύθυνση στην εγγραφή του μαθητή και θα τηρείται αυστηρά. Καμία αλλαγή ώρας δεν θα γίνεται χωρίς την έγκριση της διεύθυνσης.

Το πρόγραμμα καταρτίζεται στις  15 Σεπτεμβρίου με βάση τις ανάγκες και απαιτήσεις των μαθητών που έχουν ήδη πραγματοποιήσει την εγγραφή τους. Είναι προτιμότερο ο μαθητής να έχει ήδη κάνει την εγγραφή του μέχρι τότε.

Νέα τμήματα δημιουργούνται πάντα αν υπάρξουν νέες ανάγκες. Μέσα στο φροντιστήριο γίνονται και ιδιαίτερα μαθήματα η group αν ζητηθεί.