Μελετητήριο Δημοτικού Fropefko Junior

Απο την σχολική περίοδο 2019-2020 λειτουργεί στο φροντιστήριο μας μελετητήριο για όλες τις τάξεις Δημοτικού.

Στα παιδιά διδάσκει αριστούχος απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και τα παιδιά προσέρχονται για την καθημερινή μελέτης τους
για 2 ώρες καθημερινά!!

Το μελετητήριο μας λειτουργεί για περιορισμένο αριθμό παιδιών λόγω των ολιγομελών τμημάτων που έχουμε σαν πάγια παιδαγωγική αρχή στα τμήματα μας