Μηχανογραφικό νέου εξεταστικού

Μηχανογραφικό νέου εξεταστικού

Το σύστημα άλλαξε και τα πεδία έχουν πλέον τροποποιηθεί!!!

Δείτε το νέο μηχανογραφικό που θα ισχύσει από τις πανελλαδικές του 2020!!!

https://exams.it.minedu.gov.gr/content/useful/1%CE%9C%CE%97%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%9A%CE%9F_2020_%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F.pdf