Μηχανογραφικό Κύπρου / Kολέγια

Μηχανογραφικό Κύπρου / Kολέγια

Σου παρέχετε η δυνατότητα να σπουδάσεις στα Ελληνικά με πλήρως αναγνωρισμένο πτυχίο στην Κύπρο,

αλλά και σε Κολέγια που λειτουργούν με την εγγύηση Βρετανικών Πανεπιστημίων.

Το τμήμα επαγγελματικού προσανατολισμού του φροντιστήριο μας αναλαμβάνει για εσάς την συμπλήρωση του μηχανογραφικού της Κύπρου,

τις αιτήσεις αλλά και την διαδικασία για εγγραφής καθώς και την ενημέρωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα.