Πρόγραμμα Σπουδών Β΄ Λυκείου

Β’ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2020-2021

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα τμήματα αποτελούνται από 3-6 παιδιά
Το τελικό πρόγραμμα διαμορφώνεται μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου

Δίπλα σε κάθε μάθημα αναγράφονται οι ώρες της διδασκαλίας κάθε εβδομάδα

  • Νεοελληνική Γλώσσα  2

  • Μαθηματικά (Άλγεβρα, Γεωμετρία και Μαθηματικά κατεύθυνσης) 5

  • Φυσική (Γενικής και Κατεύθυνση) 3

  • Χημεία Γενικής Παιδείας 2

 

Σύνολο 12 ώρες την Εβδομάδα

 

Β’ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2020-2021

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα τμήματα αποτελούνται από 3-6 παιδιά
Το τελικό πρόγραμμα διαμορφώνεται μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου

Δίπλα σε κάθε μάθημα αναγράφονται οι ώρες της διδασκαλίας κάθε εβδομάδα

  • Νεοελληνική Γλώσσα  2

  • Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία) 3

  • Φυσική (Γενικής Παιδείας) 1

  • Χημεία (Γενικής Παιδείας) 2

  • Αρχαία (Γενική και Κατεύθυνση)  3

  • Λατινικά 2

 

Σύνολο 13 ώρες την Εβδομάδα.

 

*Yπάρχει δυνατότητα τμηματικής εγγραφής στα τμήματα (ανά μάθημα) και δυνατότητα ένταξης σε αυτά κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς.