Πρόγραμμα Σπουδών Γ΄ Λυκείου

1ο ΠΕΔΙΟ

Aνθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών

Τα τμήματα αποτελούνται από 3-6 παιδιά
Το τελικό πρόγραμμα διαμορφώνεται μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου

 • Αρχαία Κατεύθυνσης 4 (ώρες/εβδομάδα)

 • Ιστορία Κατεύθυνσης 3 (ώρες/εβδομάδα)

 • Λατινικά 3  (ώρες/εβδομάδα)

 • *Κοινωνιολογία (μόνο το 2020 & 2021) 3 (ώρες/εβδομάδα)

 • Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3 (ώρες/εβδομάδα)

Σύνολο ωρών 13 την Εβδομάδα

 

2ο ΠΕΔΙΟ

Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Τα τμήματα αποτελούνται από 3-6 παιδιά
Το τελικό πρόγραμμα διαμορφώνεται μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου

 • Μαθηματικά Κατεύθυνσης 5 (ώρες/εβδομάδα)

 • Φυσική Κατεύθυνσης 4 (ώρες/εβδομάδα)

 • Χημεία Κατεύθυνσης 3 (ώρες/εβδομάδα)

 • Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3 (ώρες/εβδομάδα)

Σύνολο ωρών 15 την Εβδομάδα !!!

 

 

3ο ΠΕΔΙΟ

Επιστημών Υγείας και Ζωής

Τα τμήματα αποτελούνται από 3-6 παιδιά
Το τελικό πρόγραμμα διαμορφώνεται μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου

  • Φυσική Κατεύθυνσης 4 (ώρες/εβδομάδα)

  • Χημεία Κατεύθυνσης 3 (ώρες/εβδομάδα)

  • Βιολογία Κατεύθυνσης 3 (ώρες/εβδομάδα)

  • Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3 (ώρες/εβδομάδα)

Σύνολο ωρών 13 ώρες την εβδομάδα

 

 

4ο ΠΕΔΙΟ

Επιστημών Οικονομίας & Πληροφορικής

Τα τμήματα αποτελούνται από 3-6 παιδιά
Το τελικό πρόγραμμα διαμορφώνεται μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου

 • Μαθηματικά Κατεύθυνσης 5 (ώρες/εβδομάδα)

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 3 (ώρες/εβδομάδα)

 • Ανάπτυξη Εφ. Υπολογιστών 3 (ώρες/εβδομάδα)

 • Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3 (ώρες/εβδομάδα)

Σύνολο ωρών 14 την Εβδομάδα

 

Ο αριθμός ωρών αφορά τμήματα 3-6 ατόμων. Στα ιδιαίτερα ή στα group 2 ατόμων γίνεται ειδική συμφωνία
 για τις ώρες και τα δίδακτρα.