Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Φροντιστηρίου

Εκπαιδευτικό έτος
Θερινή περίοδος.  Καλοκαιρινά εντατικά τμήματα αρχίζουν με το τέλος των εξετάσεων του σχολείου για τη Γ΄Λυκείου και διαρκούν 6 εβδομάδες. Για τους μαθητές που θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις είναι επιβεβλημένο. Περιλαμβάνουν αυξημένο πρόγραμμα ωρών διδασκαλίας. Την περίοδο εκείνη το φροντιστήριο παραμένει ανοικτό για οποιεσδήποτε άλλες ανάγκες μαθητών (π.χ μετεξεταστέοι Σεπτεμβρίου).
Χειμερινή περίοδος.  Αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει με το τέλος των εξετάσεων έχοντας διάρκεια περίπου 10 μηνών.
Διαγωνίσματα.  Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική και για την επίδοση σε αυτό ενημερώνονται οι γονείς και οι μαθητές από τον ηλεκτρονικό φάκελο του μαθητή. Δυο φορές το χρόνο η ηλεκτρονική καρτέλα τυπώνεται και παραδίδεται στους γονείς

Αργίες
Το φροντιστήριο όπως ορίζει ο νόμος δεν θα λειτουργεί στις νόμιμες εκπαιδευτικές αργίες. Περιορίζονται όμως μόνο στις εξής:
28η Οκτωβρίου – 17 Νοεμβρίου, Διακοπές Χριστουγέννων (οχι όλο το διάστημα) – Ημέρα των Φώτων – Καθαρή Δευτέρα – 25 Μαρτίου – Μεγάλη Πέμπτη έως Τρίτη του Πάσχα – Πρωτομαγιά.