Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

To Εμπορικό Ναυτικό προσφέρει άμεση και επαγγελματικής αποκατάσταση. Υπάρχουν 2 σχολές. Οι Μηχανικοί και και οι Αξιωματικοί εμπορικού ναυτικού

Σχολές υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και στον Ασπρόπυργο είναι η πιο κοντινή, Η εισαγωγή γίνεται μεσω πανελλαδικών αλλά υπάρχει τρόπος εισαγωγής και μέσω του απολυτηρίου τόσο από τα Γενικά Λύκεια αλλά και από τα ΕΠΑΛ.

Η πρόσφατη προκύρηξη του 2020 εδώ:

https://eisaen.hcg.gr/static_eisaen2/prokAEN20.pdf