Συμπεριφορά – Διαγωγή Μαθητών

Ο  σεβασμός στις εγκαταστάσεις, η ευγένεια στη συμπεριφορά, η ανελλιπής παρακολούθηση των μαθημάτων, η συνεχής προσπάθεια και η συμμετοχή στις προγραμματισμένες εξετάσεις – διαγωνισμούς είναι στοιχεία το οποία απαιτούνται και πρέπει να χαρακτηρίζουν τους μαθητές του φροντιστηρίου μας.

Ο μαθητής οφείλει να προσέρχεται στην ώρα του στο μάθημα και να φέρει τις απαραίτητες σημειώσεις – εργασίες – ασκήσεις που του έχουν ανατεθεί.

Σε κάθε απουσία ενημερώνεται αμέσως τηλεφωνικά αμέσως ο κηδεμόνας του και η ηλεκτρονική του καρτέλα.  Η διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής του μαθητή για παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής του μαθήματος ή γενικότερα για ανάρμοστη συμπεριφορά.