Τμήματα Φροντιστηρίου

Τα τμήματα μας όπως αναφέρει και ο κανονισμός λειτουργίας είναι αυστηρά ολιγομελή. Πιστεύουμε πως ένας αριθμός 3 έως 6 παιδιά είναι ικανοποιητικός ώστε ο εκπαιδευτικός να αφιερώνει χρόνο σε όλα τα παιδιά και να πετύχει καλύτερα με διάδραση την επικοινωνία με τα παιδιά αλλά και τους παιδαγωγικούς τους στόχους.

Υπάρχει όμως η δυνατότητα κατόπιν ζήτησης να γίνουν ιδιαίτερα μαθήματα η group 2 ατόμων. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει τροποποίηση των μηνιαίων διδάκτρων ή γίνονται ανάλογα με τις προγραματισμένες ώρες διδασκαλίας.